Herroepingsrecht

Opleidingen / Producten

Het herroepingsrecht Opleidingen

Annuleren of stoppen met de opleiding

5.1 De Leerling heeft na het invullen en opsturen van het inschrijfformulier de mogelijkheid om de Overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te annuleren. Indien de Opleiding binnen 14 dagen na de inschrijving van start gaat, dient Leerling uitdrukkelijk afstand van dit recht te doen om te worden toegelaten tot de opleiding.

5.2 Voor annulering buiten de in artikel 5.1. genoemde periode geldt het hiernavolgende: Annulering langer dan 2 maanden voor aanvang opleiding: Registratiekosten. Annulering langer dan 1 maand voor aanvang opleiding: Registratiekosten en materiaalkosten. Annulering langer dan 21 dagen voor aanvang opleiding: Registratiekosten, materiaalkosten en eerste termijnbetaling. Annulering langer dan 14 voor aanvang opleiding: Registratiekosten, materiaalkosten, eerste en tweede termijnbetaling. Annulering langer dan 7 dagen voor aanvang opleiding: Registratiekosten, materiaalkosten, eerste, tweede en derde termijnbetaling. Annulering korter dan 7 dagen voor aanvang opleiding: Registratiekosten, materiaalkosten, eerst, tweede, derde en vierde termijnbetalingen. Als er een restitutie plaats vindt zal MUM deze binnen 30 dagen voldoen.

5.3 Bij tussentijds opzeggen van enige Opleiding door de Leerling vindt er geen restitutie plaats van hetgeen reeds voldaan en ben je nog steeds verplicht de betaling in de afgesproken termijnen te voldoen. Gegeven de korte duur van de opleiding en de onmogelijkheid om tussentijds Leerlingen te laten instromen in de Opleiding, is door Leerling het volledig bedrag verschuldigd.

5.4 Indien de Leerling als gevolg van ziekte of een door de Opleiding niet meer kan volgen wordt de Leerling – op vertoon van een doktersverklaring de mogelijkheid geboden de gemiste lessen in een ander tijdvak alsnog te volgen onder voorbehoud van het voortbestaan van de betreffende Opleiding, aanwezigheid van voldoende capaciteit en omstandigheden zijdens MUM. De volledige lesgelden blijven verschuldigd conform de oorspronkelijke betalingstermijnen.

5.5 Voor alle soorten vormen van beëindiging, uitgezonderd de kosteloze annulering, geldt dat MUM gerechtigd is om hetgeen verschuldigd in één keer opeisbaar te stellen.

Meer weten over de algemene voorwaarden?

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,25 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Producten waarvan de verzegeling is verbroken.

Het herroepingsrecht producten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar info@makeupmansion.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,25 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Producten waarvan de verzegeling is verbroken.